مراقبت های بارداری

مراقبت های بارداری

مراقبت های بارداری : مهم ترین مسئله ای که باید در دوران حاملگی به آن توجه کرد، سازگاری مادر با شرایط بارداری و حفظ سلامت وی می باشد، زیرا تمامی ارگان

پاسخ

پانزده + 16 =