بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار

درمان بی اختیاری ادرار : بیشتر خانم ها از مشکلی موسوم به بی اختیاری ادرار یا ناتوانی در کنترل ادرار رنج می برند که به موجب آن فرد به هنگام سرفه، خنده

پاسخ

2 + سه =