تنگ کردن واژن

تنگ کردن واژن

تنگ کردن واژن : عوامل بسیاری همچون افزایش سن و زایمان های متعدد موجب می شود تا خاصیت الاستیسیته و کشسانی واژن کاهش یابد. به دنبال کم شدن

پاسخ

سیزده − 5 =