تحریک تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری روشی موثر برای درمان ناباروری و افزایش شانس باروری می باشد که با استفاده از دارو صورت می گیرد. داروهای محرک تخمک گذاری ، اصطلاحی است که

پاسخ

2 × 3 =